انواع گیاهان داروئی عرضه شده در عطاری احمد محقق :

 

آلوئه ورا بادرنجبویه پودر شیرین بیان آرد باقالا بلوط پودر عصاره شیرین بیان
 آمله مغشر  بهدانه  پیاز عنصل  افسنتین زرد  بهار فلفل  پونه
 انجره  بلیله  پر سیاوش  اذخرمکی  بلادر  تره خشک
 استخودوس  بونسر  تاتوره  اگیر ترکی  برگ غاز یاقی  ترنجبین
 انجدان  بسوایج تربد  انغوزه  برگ کنجد  ترخون سبز 
 ابهل  برگ زیتون  تره کوهی افتیمون   برگ بو تاجریزی 
 انزروت بهمن پیچ  ثعلب  بهدانه  بهمن سرخ 

جوانه گندم 

 بیرنگ کابلی  بهمن سفید جعفری خشک   بادیان ختایی بالنگ  جدوار 
 برگ کاسنی  بهار نارنج جفت   برگ سنا بذر البنج  جو دو سر (یولاف) 
برگ گردو   برگ تیول  جوشیر برگ کرفس   برگ اوکالیپتوس چهار تخمه 
برگ گزنه   باقالامصری (ترموس) چشوم  برگ مورد  بید خشت  چشم خروس 
بوزیدان  پوست گردو   چای سفید  بخور جاوی پوست پسته  چوبک 
برگ سداب  پودر سنجد   چای کوهی چوب ریوند  جین سینگ  سیاهدانه 
 چای قرمز ریشه اریسا  سعد کوفی   چای به  ریشه بابا آدم سنبل الطیف 
چوب آزور  ریشه انجبار   سماق  چای سبز ریشه شیرین بیان  شکر تیغال 
 چوب چینی  ریشه کلمبو شقاقل  حب القار   ریشه زرک  شاتره
 حنا رزماری   شکر سرخ خولنجان  ریشه جوز  شوید خشک 
 خار شنر زیره سبز   شیر خشت  خاکشیر زرشک  شنبلیله خشک 
 خارخسک زنیان  شوکران   خوشاروزه  زبان گنجشک صندل 
 خلال نارنج زرمباد  صبر زرد   دار فلفل زیره سیاه  صمغ غربی 
 دهن باز زعفران   ضدو  دهن بسته  زرین گیاه عصاره شیرین بیان 
دم گیلاس   سدر عناب  دم اسبی  ساق کاسنی  عصاره ریوند 
 درمنه سقز  عاقرقرحا  ریشه کاسنی   سه پستان عناب 
 ریواس  سنجد  علف گاوزبان  رازک سنبل ختایی   فرنجمشک
 ریشه ختمی سبوس برنج  فلوس   روناس سرخ ولیک   فراسیون 
سورنجان  فوفل  قرص کمر   قزل گون گل همیشه بهار  مازو 
 قرص کارویل گشنیز خشک   طلامشک  قسط تلخ گل نگین  مرزنجوش 
قسط شیرین  گل ختمی   موسیر  کاکنج گل پنیرک  نعناع خشک 
کبابه چینی  گل نیلوفر  نخود الوند  کندوش  گز علفی  ناخنک 
 کلپوره گل بابونه  ورون (به لیمو)  کندر  گل بومادران  وسمه 
کشمش کولی  گل زوفا  وانیل  کاکل ذرت   گلپر وشا (اوشق) 
کتیرا   گل سرخ (محمدی) هلیله سیاه   کف دریا گلرنگ  هلیله زرد 
 گل جوز(بسباسه) ملک ارزق  هل غراب  گز خوانساری   میوه نسترن هوا چوبه 
گل گاوزبان  مخلصه   هفت گیاه سر  گل گندم مالت جو  هندوانه ابوجهل 
گرز شقایق  میخک  گلنار فارسی  مهلب   گل زرد مصطکی 
گل شقایق مامیران گرد نخل مریم نخودی گل بنفشه مرزه خشک
گل حلوا ملیس گل ارونه مهر مکی